Jornadas 2016

(For Catalan and Spanish versions, see below)

 Conference Programme: PDF

Book of Abstracts: PDF

 

IV Conference Innovation in Philology and Communication Studies: Methodological and Research Applications

 April 6-8 2016

Saló d’Actes Manuel Sanchis Guarner

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

We are glad to announce the celebration of the IV Conference on Innovation in Philology and Communication Studies: Methodological and Research Applications to be held in the Saló d’Actes Manuel Sanchis Guarner of the Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació at the Universitat de València on the 6, 7 and 8 of April 2016.

As in previous editions, the conference will combine the presence of specialists in new technologies and innovation applied to teaching and research with talks by young researchers. This year’s edition is dedicated to innovation in methodological and research applications in Philology and Communication Studies, with a special focus on guiding our students’ degree-final and MA dissertations.

Keynote speakers:

David Marsh (University of Jyväskylä, Finland)

Roberta Piazza (University of Sussex)

Steve Walsh (Newcastle University)

Susana Martínez-Guillem (University of New Mexico, USA)

Abstracts: proposals for 20-minute presentations are welcome on or before March 12 on any topic related to innovation in methodological and research applications in Philology, Communication Studies or related disciplines.

Attendance: registration is free but obligatory (http://goo.gl/forms/eR5eB6pSOX)

For more information, please visit the Conference’s website: http://anglotic.blogs.uv.es/jornadas

 

Organising Committee:

Carmen Gregori Signes

Sergio Maruenda Bataller

Barry Pennock Speck

Begoña Clavel Arroitia

Miguel Fuster Márquez

Carmen Piqué Noguera

Ana Sevilla Pavón

_______

IV Jornades sobre Innovació en els Estudis de Filologia i Comunicació: Aplicacions metodològiques i d’investigació

6-8 d’abril de 2016

Saló d’Actes Manuel Sanchis Guarner

 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

 

Ens complau anunciar la celebració de les IV Jornades sobre Innovació en els Estudis de Filologia i Comunicació: Aplicacions metodològiques i d’investigació que es celebraran en el Saló d’Actes Manuel Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València els dies 6, 7 i 8 d’abril de 2016.

Com en les edicions anteriors, aquestes jornades combinen la presència d’especialistes en noves tecnologies i innovació aplicades a l’ensenyament i la investigació amb presentacions de joves investigadors. L’edició d’enguany està dedicada a la innovació en aplicacions metodològiques i d’investigació en estudis filològics i de comunicació, amb especial èmfasi en orientar els treballs de fi de grau i de màster dels nostres estudiants.

Conferenciants plenaris:

David Marsh (University of Jyväskylä, Finland)

Roberta Piazza (University of Sussex)

Steve Walsh (Newcastle University)

Susana Martínez-Guillem (University of New Mexico, USA)

Resums: Podeu enviar les vostres propostes per a presentacions de 20 minuts fins al 12 de març de 2016, sobre qualsevol tema relacionat amb la innovació en aplicacions metodològiques i d’investigació en estudis filològics i de comunicació (o altres disciplines afins).

Assistència: L’assistència és lliure però cal inscriure’s ací: (http://goo.gl/forms/eR5eB6pSOX)

Més informació al web de les jornades: http://anglotic.blogs.uv.es/jornadas

 

Comitè organitzador:

Carmen Gregori Signes

Sergio Maruenda Bataller

Barry Pennock Speck

Begoña Clavel Arroitia

Miguel Fuster Márquez

Carmen Piqué Noguera

Ana Sevilla Pavón

_____

 

IV Jornadas sobre Innovación en las Filologías y los Estudios de Comunicación: Aplicaciones metodológicas y de investigación

6-8 de abril de 2016

 Salón de Actos Manuel Sanchis Guarner

 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Nos complace anunciar la celebración de las IV Jornadas sobre Innovación en las Filologías y los Estudios de Comunicación: Aplicaciones metodológicas y de investigación que se celebrarán en el Salón de Actos de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València los días 6, 7 y 8 de abril de 2016.

Como en ediciones anteriores, estas jornadas combinan la presencia de especialistas en nuevas tecnologías e innovación aplicadas a la enseñanza y la investigación con trabajos de jóvenes investigadores. Esta edición está dedicada a la innovación en aplicaciones metodológicas y de investigación en los estudios filológicos y de comunicación, con especial énfasis en orientar los trabajos de fin de grado y de máster de nuestros estudiantes.

Conferenciantes plenarios:

David Marsh (University of Jyväskylä, Finland)

Roberta Piazza (University of Sussex)

Steve Walsh (Newcastle University)

Susana Martínez-Guillem (University of New Mexico, USA)

Resúmenes: Envío de propuestas para presentaciones de 20 minutos hasta el 12 de marzo de 2016, sobre cualquier tema relacionado con la innovación en aplicaciones metodológicas i de investigación en estudios filológicos y de comunicación (o disciplinas afines).

Asistencia: La asistencia a las jornadas es gratuita, pero es necesario inscribirse:

( http://goo.gl/forms/eR5eB6pSOX )

Más información en la web de las jornadas: http://anglotic.blogs.uv.es/jornadas

 

Comité organizador:

Carmen Gregori Signes

Sergio Maruenda Bataller

Barry Pennock Speck

Begoña Clavel Arroitia

Miguel Fuster Márquez

Carmen Piqué Noguera

Ana Sevilla Pavón

Leave a Reply