V Conference 2016

(For Catalan and Spanish versions, see below)

  Final Programme: PDF

Book of Abstracts: PDF

___________________________________________________________

Ampliación plazo envío resúmenes: 31 de octubre 2016

Ampliació del termini per a enviar propostes: 31 d’octubre de 2016

V Conference Innovation in Philology and Communication Studies: Methodological and Research Applications

December 14 – 16, 2016

Saló d’Actes Manuel Sanchis Guarner

 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

 We are glad to announce the celebration of the V Conference on Innovation in Philology and Communication Studies: Methodological and Research Applications to be held in the Saló d’Actes Manuel Sanchis Guarner of the Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació at the Universitat de València on the 14th, 15th and 16th of December 2016.

As in previous editions, the conference will combine the presence of specialists in new technologies and innovation applied to teaching and research with talks by young researchers. Students who have already defended their DFD or MFD are encouraged to participate. This year’s edition is dedicated to innovation in methodological and research applications in Philology and Communication Studies, with a special focus on guiding our students’ degree-final and MA dissertations. Workshops on different procedures in academic writing will also be hosted.

Keynote speakers: to be announced soon

Abstracts: proposals for 15-minute presentations are welcome on or before October 16 on any topic related to innovation in methodological and research applications in Philology, Communication Studies or related disciplines. Confirmation of acceptance will be sent by October 26.

A 250-300-word abstract should be sent to the following email address: jornadasanglotic2016@gmail.com

Attendance: registration is free but obligatory (http://goo.gl/forms/eR5eB6pSOX)

 

Organising Committee:

Carmen Piqué Noguera

Paula Rodríguez Abruñeiras

Sergio Maruenda Bataller

Begoña Clavel Arroitia

Barry Pennock Speck

Carmen Gregori Signes

Miguel Fuster Márquez

_________________

V Jornades sobre Innovació en els Estudis de Filologia i Comunicació: Aplicacions metodològiques i d’investigació

 14-16 de desembre de 2016

 Saló d’Actes Manuel Sanchis Guarner

 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

 

Ens complau anunciar la celebració de les V Jornades sobre Innovació en els Estudis de Filologia i Comunicació: Aplicacions metodològiques i d’investigació que es celebraran en el Saló d’Actes Manuel Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2016.

Com en les edicions anteriors, aquestes jornades combinen la presència d’especialistes en noves tecnologies i innovació aplicades a l’ensenyament i la investigació amb presentacions de joves investigadors. L’edició d’enguany està dedicada a la innovació en aplicacions metodològiques i d’investigació en estudis filològics i de comunicació, amb especial èmfasi en orientar els treballs de fi de grau i de màster dels nostres estudiants.

Conferenciants plenaris: (pendent de confirmació)

Resums: Podeu enviar les vostres propostes per a presentacions de 15 minuts fins al 16 de octubre de 2016, sobre qualsevol tema relacionat amb la innovació en aplicacions metodològiques i d’investigació en estudis filològics i de comunicació (o altres disciplines afins). Es notificarà als participants l’acceptació de les seves propostes abans del 26 d’octubre.

Cal enviar un resum de 250-300 paraules a la següent adreça: jornadasanglotic2016@gmail.com

Assistència: L’assistència és lliure però cal inscriure’s ací: (http://goo.gl/forms/eR5eB6pSOX)

 

Comitè organitzador:

Carmen Piqué Noguera

Paula Rodríguez Abruñeiras

Sergio Maruenda Bataller

Begoña Clavel Arroitia

Barry Pennock Speck

Carmen Gregori Signes

Miguel Fuster Márquez

_______________________

V Jornadas sobre Innovación en las Filologías y los Estudios de Comunicación: Aplicaciones metodológicas y de investigación

14-16 de diciembre de 2016

 Salón de Actos Manuel Sanchis Guarner

 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Nos complace anunciar la celebración de las V Jornadas sobre Innovación en las Filologías y los Estudios de Comunicación: Aplicaciones metodológicas y de investigación que se celebrarán en el Salón de Actos de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2016.

Como en ediciones anteriores, estas jornadas combinan la presencia de especialistas en nuevas tecnologías e innovación aplicadas a la enseñanza y la investigación con trabajos de jóvenes investigadores. Se anima de forma especial a participar a aquellos alumnos que hayan defendido su TFG o TFM. Esta edición está dedicada a la innovación en aplicaciones metodológicas y de investigación en los estudios filológicos y de comunicación, con especial énfasis en orientar los trabajos de fin de grado y de máster de nuestros estudiantes. Se realizarán también talleres dedicados a la elaboración de trabajos académicos.

Conferenciantes plenarios: (pendiente de confirmación)

Resúmenes: Envío de propuestas para presentaciones de 15 minutos hasta el 16 de octubre de 2016, sobre cualquier tema relacionado con la innovación en aplicaciones metodológicas i de investigación en estudios filológicos y de comunicación (o disciplinas afines). Se notificará a los participantes su aceptación antes del 26 de octubre.

Los resúmenes de 250-300 palabras habrán de enviarse a la siguiente dirección de correo: jornadasanglotic2016@gmail.com

Asistencia: La asistencia a las jornadas es gratuita, pero es necesario inscribirse:

( http://goo.gl/forms/eR5eB6pSOX )

 

Comité organizador:

Carmen Piqué Noguera

Paula Rodríguez Abruñeiras

Sergio Maruenda Bataller

Begoña Clavel Arroitia

Barry Pennock Speck

Carmen Gregori Signes

Miguel Fuster Márquez

 

Leave a Reply